Phone:+359 (0) 52/681-510
Fax:   +359 (0) 52/602-864
skip to the main content area of this page
News
25.05.2018 ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
07.03.2018 Български Корабен Регистър провежда ежегодните прегледи и освидетелстване на малки плавателни съдове (до 40 БТ).
Уведомяваме ви, че във връзка с влязло в сила допълнително споразумение от 19.06.2017 към договор от 30.12.2016г. между Морска Администрация и Български корабен регистър ЕАД, по член 73. ал.3 от Кодекса на търговското корабоплаване, периодични прегледи за издаване на корабни свидетелства и потвърждаване на валидността им, може да се извършва и от ИНСПЕКТОРИ НА БЪЛГАРСКИ КОРАБЕН РЕГИСТЪР.
Инспекторите от БКР, ще извършват прегледи съгласно изготвения график.
За заявка за преглед от инспектор на Български корабен регистър:
Гр. Варна 9000, район Одесос „Южна Промишлена зона“ административна сграда на „Булярд-корабостроителна индустрия“
Email: varna@bkrclass.org Tel. 052681510
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕГЛЕД НА МАЛЪК ПЛАВАТЕЛЕН СЪД
19.02.2018 Български Корабен Регистър организира обучение по новия Европейски Регламент относно защитата на личните данни на 27 февруари 2018г. в хотел "Черно море", зала "Одесос"
За подробности и записване за участие, моля разгледайте брошурата.
07.03.2017 От 01.01.2017 по силата на сключен договор между двете страни Изпълнителна Агенция „Морска Администрация” предоставя право на Български Корабен Регистър да извършва прегледи на плавателни съдове плаващи под българско знаме, които не попадат в обхвата на международните конвенции SOLAS, LL и MARPOL
25.11.2016 Етичен кодекс на ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД и неговите дъщерни дружества
25.03.2015 Guidelines on application of MARPOL Annex VI Regulation 18 in Emission Control Areas(ECAs)